Thu mua Laptop cũ

(Vui lòng điền chính xác các thông số máy tính mà quý khách muốn bán, chúng tôi sẽ phản hồi quý khách sau ít phút)